Ομάδα Διδασκαλίας:

Ώρες επικοινωνίας:

  • Ν. Χρυσοχοΐδης: Δευτέρα, 10:00-11:00

Διευκρινίσεις επί των ασκήσεων δίνονται αποκλειστικά την ώρα του μαθήματος και ποτέ μέσω email ή προσωπικά, ώστε να ενημερώνονται όλοι φοιτητές. Για θέματα που αφορούν βαθμολογίες εργασιών κτλ, μπορείτε να επικοινωνείτε με το βοηθό του αντίστοιχου εργαστηρίου.