Η Πληροφορική είναι μια επιστήμη που εξελίσεται και οι εφαρμογές μηχανολογικού ενδιαφέροντος αυξάνονται και μεταβάλλονται καθημερινά. Ωστόσο, αυτή η αέναη εξέλιξη έχει το μειωνέκτημα ότι δεν υπάρχει κάποιο βιβλίο που να καλύπτει πλήρως όλα όσα χρειάζεται ο σύγχρονος μηχανικός. Πιο κάτω αναφέρονται κάποια ενδεικτικά βιβλία που μπορεί να σας φανούν χρήσιμα. Προφανώς δεν είναι τα μοναδικά. Η λίστα ανανεώνεται τακτικά, μετά από σχετική έρευνα αγοράς/βιβλιογραφίας. Το βιβλίο του μαθήματος μπορείτε να το προμηθευτείτε μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  1. Computer science illuminated, N. Dale & J. Lewis
  2. Εισαγωγή στην Πληροφορική, Δ. Βαϊόπουλος
  3. Πλήρες εγχειρίδιο του Linux
  4. Computer organization and design – 4th edition, D. A. Patterson and J. L. Hennessy
  5. Γνωρίστε τη χρήση του υπολογιστή, ο εύκολος τρόπος (έκδοση XP), J. Sherman
  6. Μάθετε το RedHat Fedora 4 Linux Όλα σε ένα, A. Hsiao
  7. Εισαγωγή στην πληροφορική – 8η έκδοση, G. Beekman and M. J. Quinn
  8. Η επιστήμη των υπολογιστών, J. G. Brookshear
  9. Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών, B. A. Forouzan

Αν υπάρχει κάποιο βιβλίο που θεωρείτε ότι πρέπει να προστεθεί στη λίστα, παρακαλούμε ενημερώστε μας.
Προτεινόμενο σύγγραμα: Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών, B. A. Forouzan