Η σελίδα αποτελεί βοηθητικό εργαλείο για τη διδασκαλία του μαθήματος και την επικοινωνία με τους φοιτητές.