Το μάθημα "Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για Ανάλυση Κατασκευών" αποτελεί επέκταση του μαθήματος "Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων" που διδάσκεται στο 7ο εξάμηνο. Στοχεύει στη γενίκευση της μεθόδου Π.Σ. σε τρισδιάστατα προβλήματα, αεροναυπηγικές κατασκευές, δυναμικά προβλήματα, μη-γραμμικά προβλήματα κτλ.