ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

Α/Α Ημερομηνία Θέμα
1 1/10/2019 Περιγραφή μαθήματος
2 8/10/2019 Αριθμητικά Συστήματα - Ψηφιοποίηση
3 15/10/2019 Αριθμητικά Συστήματα - Ψηφιοποίηση
4 22/10/2019 Hardware 
5 29/10/2019 Προγραμματισμός - Matlab
6 5/11/2019 Προγραμματισμός - Matlab
7 12/11/2019 Προγραμματισμός - Matlab
8 19/11/2019 Προγραμματισμός - Matlab
9 26/11/2019 Προγραμματισμός - Matlab
10 3/12/2019 Προγραμματισμός - Matlab
11 10/12/2019 Προγραμματισμός - Matlab
12 17/12/2019 Προγραμματισμός - Matlab

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εργαστήριο Ημερομηνία Θέμα Παραδ. Εργασιών Ομάδες
         
1 14/10/2018 Ψηφιοποίηση, Word 25/10/2018 Γ&Δ
1 21/10/2019 Ψηφιοποίηση, Word 1/11/2019 Α &Β
         
2 4/11/2018 Εισαγωγή στο Matlab 15/11/2018 Γ&Δ
2 11/11/2019 Εισαγωγή στο Matlab 22/11/2019 Α &Β
3 18/11/2018 Matlab 29/11/2018 Γ&Δ
3 25/11/2018 Matlab 6/12/2018 Α &Β
4 2/12/2018 Matlab 13/12/2018 ΟΛΕΣ
5 9/12/2018 Matlab 20/12/2018 ΟΛΕΣ
6 16/12/2019 Matlab 10/1/2019 ΟΛΕΣ

Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να μεταβληθεί χωρίς ενημέρωση.