Οι διαφάνειες είναι προσβάσιμες με χρήση των κωδικών που σας έχουν δωθεί, και θα είναι διαθέσιμες μέχρι 2 μέρες πριν την Εξέταση του Μαθήματος.