Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος "Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων", που προσφέρει το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η σελίδα περιέχει πληροφορίες για τα μαθήματα, την ύλη και την εξέλιξη των εργαστηριακών ασκήσεων κατά την διάρκεια της διδασκαλίας τους και ταυτοχρονα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των φοιτητών και του διδάσκοντα.