Η σελίδα περιέχει πληροφορίες για τα μαθήματα, την ύλη και την εξέλιξη των εργαστηριακών ασκήσεων κατά την διάρκεια της διδασκαλίας τους, και ταυτοχρονα υποβοηθεί την επικοινωνία μεταξύ των φοιτητών και των διδασκόντων.

Η διδακτέα ύλη έχει αναμορφωθεί με βάση τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής. Το μάθημα φιλοδοξεί να εφοδιάσει το φοιτητή με ένα σύνολο γνώσεων και εργαλείων που θα τον βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις, όχι μόνο των μαθημάτων, αλλά και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του.

Η διδασκαλία του μαθήματος είναι άμεσα συνδεδεμένη με το website του μαθήματος.

Ένας από τους σκοπούς του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με διαφόρων ειδών υπολογιστικά συστήματα. Για το λόγο αυτό, ένα μεγάλο μέρος της διδασκαλίας βασίζεται στο website. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι το website υποκαθιστά τη διδασκαλία στο αμφιθέατρο.

Η σελίδα του μαθήματος ανανεώνεται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Προστίθενται διαφάνειες, ασκήσεις, παραδείγματα κτλ. Για να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης, επικοινωνείστε με την ομάδα διδασκαλίας.