Καλώς ήλθατε στην σελίδα των μαθημάτων που προσφέρει το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών στην περιοχή της Δυναμικής Ανάλυσης Κατασκευών με την μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων.

Η σελίδα περιέχει πληροφορίες για τα μαθήματα, την ύλη και την εξέλιξη των εργαστηριακών ασκήσεων κατά την διάρκεια της διδασκαλίας τους και ταυτοχρονα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των φοιτητών και του διδάσκοντα.