Οι βαθμολογίες είναι προσβάσιμες μόνο με χρήση κωδικών.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δουν το γραπτό τους, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα που βρίσκεται εδώ: https://goo.gl/forms/evBXjZpIRrUR1VbU2 μεχρι Τετάρτη 27/9 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με email για τη μέρα/ώρα επίδειξης των γραπτών. Προσοχή: το email που θα δηλωθεί να είναι αποκλειστικά @upatras.gr ή @upnet.gr

Στο βαθμολόγιο δεν εμφανίζεται η βαθμολογία των φοιτητών που δεν είχαν επαρκείς παρουσίες (φέτος ή σε προηγούμενο έτος), καθώς δεν μπορεί να σταλεί βαθμός για αυτούς.