Εισαγωγή στους Η/Υ
Εργαστήρια 2017-2018

Λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών από μεταγραφή και μεγαλύτερα έτη, είναι αδύνατη η ένταξή τους σε κάποια από τις υπάρχουσες ομάδες. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε μια επιπλέον ομάδα (Ομάδα Ε). Όλοι οι φοιτητές από μεταγραφή, μεγαλύτερα έτη, και γενικώς όσοι δεν υπήρχαν στις αρχικές καταστάσεις της Γραμματείας, θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο στην Ομάδα Ε.

Το εργαστήριο της ομάδας αυτής θα γίνεται δυο μέρες μετά το αντίστοιχο εργαστήριο των άλλων ομάδων (Τετάρτη 16:00-18:00), και προφανώς η ημερομηνία παράδοσης των ασκήσεων θα είναι και αυτή δυο μέρες μετά. Αυτό θα ισχύει για όλα τα εργαστήρια του μαθήματος σε αυτό το εξάμηνο.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

  • Κάθε φοιτητής θα πρέπει να προσέρχεται στην ομάδα που έχει καθοριστεί. Οι ομάδες είναι ήδη υπεράριθμες και οποιοδήποτε αλλαγή μόνο αναστάτωση και προβλήματα θα επιφέρει.
  • Αν κάποιος φοιτητής επιθυμεί να αλλάξει ομάδα, θα πρέπει να μας ενημερώσει ΜΕΤΑ τη διεξαγωγή του 1ου εργαστηρίου, ώστε να έχουμε εικόνα της συμμετοχής των φοιτητών και της διαθεσιμότητας των θέσεων. Οποιαδήποτε αλλαγή, θα είναι ΜΟΝΙΜΗ και θα κατόπιν συνεννοήσεως και μετα άλλα επικαλυπτόμενα μαθήματα (Σχέδιο, Μηχανουργείο).
  • Η Ημέρα/Ώρα της Ομάδας Ε ΔΕΝ μπορεί να αλλάξει, λόγω επικάλυψης με άλλα μαθήματα (Θεωρία/Εργαστήριο) διαφόρων ετών.

Ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή χρονιά, και όποια προβλήματα δημιουργηθούν λόγω υπεραριθμίας, θα τα λύσουμε μαζί στην πορεία.