Βιβλία Μαθήματος

  • Chandrupatla T.R. and Belegundu A.D., “Introduction to Finite Elements in Engineering”, Prendice Hall, 1991, Eλληνική Μετάφραση, εκδόσεις Κλειδάριθμος (Εύδοξος)
  • Σαραβάνος Δ. Α. «Εισαγωγή στην Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων» (Πανεπ. Παραδόσεις) – Ηλεκτρονική Μορφή.

Άλλα Συνιστώμενα Βιβλία

  • Προβατίδης Χ., “Πεπερασμένα Στοιχεία στην Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, Εκδοση: 1η, 2015, ISBN: 978-960-418-528-3.
  • Τσαμασφυρος και Θεοτοκογλου, “Η Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων”, Αθήνα 1994.
  • Παπαδρακακης Μ. «Ανάλυση Φορέων με την Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων», Εκδόσεις Παπασωτηριου, 2001
  • Cook, R. D., Μalkus D.S., Plesha M. E. “Concepts andR.D. Cook, D.S. Malkus, M.E. Plesha, "Concepts and Applications of Finite Element Analysis", Wiley & Sons, New York, 3rd Edition, 1989