• Γραπτή Τελική Εξέταση: 50%
  • Εργαστηριακές Ασκήσεις: 50%