Ομάδα Διδασκαλίας:

Ώρες επικοινωνίας:

  • Καθημερινά 12:30-13:15 στο Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής