Βιβλίο Μαθήματος (ΕΥΔΟΞΟΣ):

  • Δυναμική των κατασκευών: Θεωρία και εφαρμογές στη σεισμική μηχανική. Chopra, Anil K. ISBN 960-512-541-2, Εκδ. M. Γκιούρδας (2008)

Συνιστώμενα Βιβλία:

  •  J. S. Tedesco «Structural Dynamics, Theory and Applications», Addison Wesley, 1998.
  •  Meirovitch L. «Principles and Techniques for Vibrations», Prentice-Hall, 2000.
  •  Σημειώσεις, Δ. Α. Σαραβάνος