Π.Σ. για Ανάλυση Κατασκευών
Συνέχεια Διαλέξεων

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι το μαθήματος Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για Ανάλυση Κατασκευών (μετά την πρώτη συνάντηση στις 18-2-19) θα συνεχιστεί την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, ώρα 14:00-17:00, στο ΧΜ 7, λόγω απουσίας του διδάσκοντος.

 

 

ΠΑΤΡΑ,  19/02/19

Εκ του Εργαστηρίου