Π.Σ. για Ανάλυση Κατασκευών
Αλλαγή ώρας εξέτασης

Η εξέταση του μαθήματος

«Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για Ανάλυση Κατασκευών»

θα πραγματοποιηθεί 1 ώρα αργότερα, δηλαδή:

18:00 - 21:00 στις 18-6-2018 στο Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης