Π.Σ. για Ανάλυση Κατασκευών
Τελική Βαθμολογία Σεπτέμβρη

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία για το μάθημα Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για Ανάλυση Κατασκευών μέσω του ακαδημαϊκού έργου της Ηλεκτρονικής Γραμματείας είτε στην αρχική σελίδα στο site του μαθήματος. Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους θα πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Σαραβάνου την Τρίτη 8/10/2019  ή την Πέμπτη 10/10/2019 και ώρα 12:00-13:00.