Π.Σ. για Ανάλυση Κατασκευών
Τελική Βαθμολογία

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία για το μάθημα Πεπερασμένα Στοιχεία για Ανάλυση Κατασκευών (Δ΄έτος) είτε μέσω του ακαδημαϊκού έργου της Ηλεκτρονικής Γραμματείας είτε στην αρχική σελίδα στο site του μαθήματος. Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους θα πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Σαραβάνου την Πέμπτη 18-7-18 και ώρα 11:00-12:00.