Π.Σ. για Ανάλυση Κατασκευών
Διευκρίνιση για την τρίτη Εργασία

Όσοι αντιμετωπίζετε πρόβλημα στο τρίτο ερώτημα της εργασίας που αφορά το λυγισμό, μειώστε το φορτίο έτσι ώστε να είναι της τάξης MPa και ίσως ακόμα χαμηλότερο.