Π.Σ. για Ανάλυση Κατασκευών
Αλλαγή Ώρας Εργαστηρίου 3

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος το τρέχον εξάμηνο, ότι η ώρα διεξαγωγής του τρίτου εργαστηρίου αλλάζει και θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Υπολογιστικού Κέντρου.