Π.Σ. για Ανάλυση Κατασκευών
Ακύρωση Μαθήματος

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι το μαθήματος Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για Ανάλυση Κατασκευών δε θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Απριλίου 2019 λόγω απουσίας του διδάσκοντος.