Π.Σ. για Ανάλυση Κατασκευών
Διεξαγωγή 2ου Εργαστηρίου

Το 2ο εργαστήριο του μαθήματος Πεπερασμένα Στοιχεία για Ανάλυση Κατασκευών θα πραγματοποιηθεί κανονικά και σύμφωνα με το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων την Παρασκευή 10/5 και ώρα 17.00.