Π.Σ. για Ανάλυση Κατασκευών
Αναπλήρωση Μαθήματος

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι τo μάθημα, Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για Ανάλυση Κατασκευών, θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στην αίθουσα ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ και ώρα 10:00-13:00.