Εισαγωγή στη Μ.Π.Σ
Βαθμολογίες Αναφορών και Γραπτών Ασκήσεων

Στην Ενότητα "Εργαστήρια" έχουν ανακοινωθεί οι βαθμολογίες των Εργαστηριακών Αναφορών καθώς και των επιπρόσθετων (bonus) γραπτών ασκήσεων.

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους ή/και να παραλάβουν τις Εργαστηριακές Αναφορές μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία των Υπεύθυνων του Εργαστηρίου τις κάτωθι ημέρες και ώρες:

Τρίτη 05/02/2019, 11:30-12:30

Τετάρτη 06/02/2019, 11:30-12:30

Προσοχή: Πέραν των ωρών αυτών ΔΕ θα γίνονται δεκτά αιτήματα ενημέρωσης ή/και παραλαβής.