Εισαγωγή στη Μ.Π.Σ
Εγγραφή Φοιτητών στις Εργαστηριακές Ασκήσεις

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι οι εγγραφές των φοιτητών Ε' έτους και άνω καθώς και των Αεροναυπηγών, που επιθυμούν να παρακαλουθήσουν τις Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος, θα πραγματοποιηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω συμπλήρωσης κατάλληλης φόρμας.

Οι εγγραφές είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ και θα ξεκινήσουν την Τρίτη 02/10/2018 στις 08:00 και οι φόρμες θα είναι ενεργές έως και την Παρασκευή 12/10/2018 στις 23:59.

Όσοι φοιτητές δεν επιλέξουν να εγγραφούν εμπρόθεσμα ΔΕ θα είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τις Εργαστηριακές Ασκήσεις το τρέχον εξάμηνο.

Παρακαλούμε όπως επιλέξατε την Ομάδα που επιθυμείτε αφού συμβουλευτείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα. Επίσης πραγματοποιείτε την εγγραφή σας ΜΟΝΟ μία φορά, καθώς πολλαπλές εγγραφές απορρίπτονται.

Για εγγραφή στην ΟΜΑΔΑ Α (αρχικά διαθέσιμες θέσεις: 7) πιέστε εδώ.

Για εγγραφή στην ΟΜΑΔΑ Β (αρχικά διαθέσιμες θέσεις: 9) πιέστε εδώ.

Για εγγραφή στην ΟΜΑΔΑ Γ (αρχικά διαθέσιμες θέσεις: 9) πιέστε εδώ.

Για εγγραφή στην ΟΜΑΔΑ Δ (αρχικά διαθέσιμες θέσεις: 0) πιέστε εδώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι φοιτητές Δ' έτους εγγράφονται αυτόματα στις Εργαστηριακές Ασκήσεις πλην των Αεροναυπηγών, οι οποίοι ακολουθούν την παραπάνω διαδικασία.