Εισαγωγή στη Μ.Π.Σ
Εκπρόθεσμες Εγγραφές

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εγγραφούν εκπρόθεσμα στις Εργαστηριακές Ασκήσεις του Μαθήματος "Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων" για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2017-2018), παρακαλούνται να περάσουν από το γραφείο του κ. Καρακαλά (Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής) έως την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 (ώρες προσέλευσης 10:30-11:30), ώστε να ελεγχθεί η διαθεσιμότητα των θέσεων.