Εισαγωγή στη Μ.Π.Σ
Παρατάση στην Παράδοση της 2ης Εργαστηριακής Άσκησης

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι δίνεται παράταση για την παράδοση της 2ης Εργαστηριακής Άσκησης μέχρι την Τρίτη 26/11/2019.