Π.Σ. για Ανάλυση Κατασκευών
Βαθμολογία Εργαστηριακών Αναφορών & σχετική Ανακοίνωση

Στην ενότητα "Βαθμολογίες" έχουν αναρτηθεί οι βαθμοί των εργαστηριακών αναφορών, καθώς και ο πρόσθετος βαθμός των γραπτών ασκήσεων που παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παραλάβουν τις αναφορές τους ή/και να ρωτήσουν σχετικά με αυτές μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία των υπεύθυνων τις εξής ημέρες και ώρες:

Τετάρτη 21 Ιουνίου 11:30 - 12:30

Παρασκευή 23 Ιουνίου 11:30-12:30