Π.Σ. για Ανάλυση Κατασκευών
ΑΝΑΒΟΛΗ Εργαστηριακής Άσκησης 3

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος ότι οι προγραμματισμένες ασκήσεις για την Δευτέρα 22 και την Παρασκευή 26 Μαΐου ΑΝΑΒΑΛΟΝΤΑΙ προκειμένου να προηγηθούν τα απαραίτητα μαθήματα θεωρίας.

Για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.