Π.Σ. για Ανάλυση Κατασκευών
Σχετικά με την Αναπλήρωση της Διάλεξης

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι τo μάθημα, Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για Ανάλυση Κατασκευών, θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 στην αίθουσα ΧΜ7 και ώρα 17:00-20:00.