Προηγμένη Μηχανική Πολύστρωτων Συνθέτων Πλακών και Κατασκευών

Διδάσκοντες: κκ. Δημήτρης Σαραβάνος (Καθηγητής), Θ. Φιλιππίδης (Καθηγητής)

Εαρινό Εξάμηνο 2019, http://saam.mech.upatras.gr/lamplates-main.html


Ύλη Μαθήματος:
1. Εισαγωγή στην Μηχανική και Ανάλυση Σύνθετων Πλακων και
Κατασκευών.
 Διάφορες κλίμακες στην ανάλυση και μηχανική συνθέτων
κατασκευών. Ολική και τοπική απόκριση.
 Η σημασία της μηχανικής πολυστρωτων πλακων
 Μηχανική συμπεριφορά σύνθετων στρώσεων.

 

2. Κλασσική θεωρία Πλακων.
 Κινηματικές υποθέσεις
 Ισοδύναμες παραμορφώσεις, τάσεις, καταστατικές εξισώσεις
 Εξισώσεις ισορροπίας
 Λύσεις Ritz για Στατικό & Δυναμικό Πρόβλημα
 Υλοποίηση Πεπερασμένου Στοιχείου
 Ποιότητα Υπολογισμού

 

3. Διατμητική θεωρία Πρώτης Τάξης.
 Κινηματικές υποθέσεις
 Ισοδύναμες παραμορφώσεις, τάσεις, καταστατικές εξισώσεις
 Εξισώσεις ισορροπίας
 Λύσεις Ritz για Στατικό & Δυναμικό Πρόβλημα
 Υλοποίηση Πεπερασμένου Στοιχείου
 Ποιότητα Υπολογισμού

 

4. Διατμητικές θεωρίες Ανώτερες Τάξης.
 Κινηματικές υποθέσεις
 Ισοδύναμες παραμορφώσεις, τάσεις, καταστατικές εξισώσεις
 Ποιότητα Υπολογισμού


5. Γενικευμένες Θεωρίες Διακριτών-Στρωμάτων (Layerwise
Theories).
 In-plane layerwise theories
 3-D layerwise theories
 Ισοδύναμες παραμορφώσεις, τάσεις, καταστατικές εξισώσεις
 Ποιότητα Υπολογισμού

6. Απόκριση πολύστρωτων δομών σε διαστρωματικές τάσεις
 Ανάλυση τασικού πεδίου σε ελεύθερα άκρα (free edge effect)
 Αναλυτικά μοντέλα υπολογισμού διαστρωματικών τάσεων
 Διατύπωση πεπερασμένων στοιχείων γιά υπολογισμό
διαστρωματικών τάσεων

 

7. Ενδοστρωματική αντοχή πολυστρώτων δομών
 Κριτήρια αστοχίας
 Συσχέτιση τεχνικών ελαστικών σταθερών στρώσεων με
δυνατότητα αποκόλλησης τους
 Θεωρία συνεκτικής στρώσης
 Πειραματικός χαρακτηρισμός ενδοστρωματικής αστοχίας
στρώσεων


8. Διαστρωματική αντοχή πολυστρώτων δομών
 Κριτήρια αστοχίας
 Συσχέτιση τεχνικών ελαστικών σταθερών στρώσεων με
δυνατότητα αποκόλλησης τους
 Θεωρία συνεκτικής στρώσης
 Πειραματική διερεύνηση συνθηκών δημιουργίας
αποκόλλησης στρώσεων


9. Απλά μοντέλα μικρομηχανικής για σύνθεση ιδιοτήτων και
πρόβλεψη ενδοστρωματικών αστοχιών


Συνιστώμενα Βιβλία:
J. M. Whitney, J. E. Ashton, «Structural Analysis of Laminated
Anisotropic Plates», Technomic Publishing, 1987.
J. N. Reddy, «Mechanics of Laminated Composite Plates and
Shells», CRC Press, 1996.
N. J. Pagano, «Interlaminar Response of Composite Materials»,
Elsevier 1989.
Σημειωσεις, Δ.Α. Σαραβανος & Θ. Φιλιππιδης