Στη σελίδα αυτή παρουσιάζεται ένα γενικό πλάνο της διδακτέας ύλης. Η ύλη είναι χωρισμένη σε ενότητες εφαρμόζοντας μια βαθμιαία εμβάθυνση στον κόσμο της C. Σε κάθε ενότητα αναφέρεται και το σχετικό κεφάλαιο του βιβλίου. Η σειρά των ενοτήτων είναι ενδεικτική και μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος.

 1. Εισαγωγή
  • Εισαγωγή στη Γλώσσα C (κεφ. 1)
  • Τύποι δεδομένων (κεφ. 2).
 2. Δεδομένα & Είσοδος/Έξοδος
  • Τύποι δεδομένων (κεφ. 2)
  • Χαρακτήρες (κεφ. 2)
  • Είσοδος δεδομένων (κεφ. 3)
 3. Τελεστές
  • Τελεστές (κεφ. 4)
 4. Έλεγχος προγράμματος
  • Εντολές ελέγχου προγράμματος (κεφ. 5)
 5. Βρόχοι επανάληψης
  • Επαναληπτικές δομές (κεφ. 6)
 6. Πίνακες
  • Πίνακες (κεφ. 7)
  • Αλφαριθμητικά (κεφ. 10)
  • Δείκτες (κεφ. 8)
 7. Πίνακες & Δείκτες
  • Πίνακες (κεφ. 7)
  • Δείκτες (κεφ. 8)
 8. Συναρτήσεις
  • Συναρτήσεις (κεφ. 11)
 9. Τεχνικές Προγραμματισμού
  • Αναζήτηση & Ταξινόμηση πίνακα (κεφ. 12)
  • Αλγοριθμική ανάλυση
 10. Δομές Δεδομένων
  • Δομές και Ενώσεις (κεφ. 13)
  • Αρχεία (κεφ. 15)
 11. Διαχείριση Μνήμης
  • Διαχείριση Μνήμης (κεφ. 14)