Το μάθημα θα διεξαχθεί με βάση το βιβλίο C από τη Θεωρία στην Εφαρμογή (Β' Έκδοση ή νεότερη) - (Συγγραφείς: Τσελίκης & Τσελίκας). Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ.

Προσοχή: Οι σημειώσεις και οι διαφάνειες δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τη διδασκαλία στο αμφιθέατρο. Αποτελούν απλώς συνοδευτικό υλικό.