The SAAM Group is lead by Prof. Dimitris Saravanos and supported by active researchers and trainee students.

PostDoc FellowsPhD CandidatesStudents
 • Chatziathanasiou Grigoris
 • Kagiafas Fotis
 • Papadopoulos Giorgos
 • Papahatzis Panagiotis
 • Sarri Katerina
 • Tsekouras Spyros
 • Founargakis Stamatis
Affiliated Personel  Partners  
 •  Dr. Nikos Chrysochoidis
 • Dr. Fanis Plagiannakos
 • Dr. Dimitris Varelis
 • Dr. Dimitris Chortis
 • Dr. Alexis Solomou
 • Dr. Antigoni Barouni