Υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης Σπουδαστικής, Διπλωματικής είτε ενιαίας Σπουδαστικής-Διπλωματικής. Η εκταση και το περιεχόμενο της εργασίας καθορίζεται σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές.

 • Μοντελοποίηση / Προγραμματισμός
  1. Μοντελοποίηση κρούσης σε κατασκευές τύπου sandwich για τη μελέτη διαστρωματικής αποκόλλησης και κατάρρευσης του πυρήνα της κατασκευής.
  2. Προγραμματισμός κριτηρίων αστοχίας για σύνθετα υλικά σε επίπεδο τρισδιάστατης ελαστικότητας.
  3. Προγραμματισμός προϋπάρχουσας διαστρωματικής αποκόλλησης σε σύνθετα υλικά και ανάλυση με χρονικά φασματικά πεπερασμένα στοιχεία.
  4. Στατική/Δυναμική ανάλυση πτέρυγας ανεμογεννήτριας με πεπερασμένα στοιχεία.
 • Πειραματική Μελέτη / Προγραμματισμός
  1. Ενεργός/Παθητικός έλεγχος ταλάντωσης ατράκτου αεροσκάφους με τη χρήση πιεζοηλεκτρικών διεγερτών και αισθητήρων.
  2. Ενεργός/Παθητικός έλεγχος ταλαντώσεων κινητήρα αεροσκάφους σε συνθήκες σταθερής ταχύτητας.
 • Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας (SHM)
  1. Εφαρμογή μη-γραμμικών υπερήχων για τη διάγνωση βλάβης σε πάνελ από σύνθετα υλικά. (πειραματικό)