• Θέμα: Ψηφιοποίηση της Πληροφορίας
  • Ημερομηνία Διεξαγωγής: 16/10/2017
  • Ημερομηνία Παράδοσης: 27/10/2017

Μέχρι και την Τετάρτη 18/10, μπορείτε να κάνετε όσες δοκιμαστηκες υποβολές θέλετε, ώστε να εξοικειωθείτε με το σύστημα. Την Τετάρτη το βράδυ, ΟΛΕΣ οι υποβολές θα διαγραφούν. Η κανονική υποβολή των εργασίων θα αρχίσει να γίνεται από Πέμπτη 19/10.

Τα παρακάτω θα ισχύουν για όλα τα εργαστήρια:

  • Για την Ομάδα Ε, οι ημερομηνίες διεξαγωγής και παράδοσης είναι δυο μέρες μετά (Τετάρτη 16:00-18:00).
  • Οι εργασίες γίνονται είτε ατομικά είτε σε ομάδες των δυο ατόμων. Προτείνεται η δημιουργία ομάδων.
  • Τα ονόματα των συνεργατών θα πρέπει να αναφέρονται μέσα στο κείμενο της εργασίας.
  • Η εργασία θα είναι γραμμένη αποκλειστικά σε Microsoft Word (οποιαδήποτε έκδοση). Διατίθεται δωρεάν για τους φοιτητές από το Τμήμα Δικτύων.