• Θέμα: Αναπλήρωση
  • Ημερομηνία Διεξαγωγής: 10/01/2018 16:00-17:00
  • Ημερομηνία Παράδοσης: Την ώρα του εργαστηρίου

Φοιτητές που αναπλήρωσαν επιτυχώς μια απουσία και επέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις:

  • 1063650, 1061130, 1059781, 1064025, 1058141

Φοιτητές που δεν προσήλθαν και ως εκ τούτου δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις:

  • 1059853, 1059750, 6516, 1054571

Ανακοίνωση:

Παρακλούνται οι φοιτητές με ΑΜ 1063652, 1026168 να επικοινωνήσουν με τον κ. Θεοδοσίου, τη Δευτέρα ή Τρίτη (15 ή 16/01/18) και ώρα 10:30.