Δυναμικής Κατασκευών
Διεξαγωγή 2ου εργαστηρίου

Το δευτερο εργαστήριο του μαθήματος  Δυναμική Κατασκευών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19/12 στις 14:00 στο Υπολογιστικό Κέντρο

ΠΑΤΡΑ,  18/12/18

Εκ του Εργαστηρίου