Δυναμικής Κατασκευών
Αλλαγή 1ου εργαστηρίου

Το εργαστήριο του μαθήματος  Δυναμική Κατασκευών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 06/12 στις 15:00 στο Υπολογιστικό Κέντρο

ΠΑΤΡΑ,  05/12/18

Εκ του Εργαστηρίου