Δυναμικής Κατασκευών
Έναρξη Μαθημάτων

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι η διδασκαλία του μαθήματος Δυναμική Κατασκευών, του 9ου εξαμήνου, θα ξεκινήσει την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00 στη αίθουσα Σεμιναρίων, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Την ίδια μέρα και ώρα, θα πραγματοποιηθεί παράλληλα και η έναρξη του μαθήματος Δυναμική Αεροπορικών Κατασκευών.

        

Εκ του Εργαστηρίου

28-09-2018