Δυναμικής Κατασκευών
Διεξαγωγή 1ου και 2ου Εργαστηρίου 2019

Το πρώτο εργαστήριο που αφορά το μάθημα της Δυναμικής των Κατασκευών θα γίνει την Πέμπτη 12/12 και ώρα 10:00 στην μεγάλη αίθουσα του Υπολογιστικού Κέντρου.

Το δεύτερο εργαστήριο που αφορά το μάθημα της Δυναμικής των Κατασκευών θα γίνει την Πέμπτη 19/12 και ώρα 10:00 στην μεγάλη αίθουσα του Υπολογιστικού Κέντρου.