Εισαγωγή στη Μ.Π.Σ
Παράταση Προθεσμίας για την Εργαστηριακή Αναφορά Νο3

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν τις Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος, ότι η Τεχνική Αναφορά για την Εργαστηριακή Άσκηση 03 μπορεί να κατατεθεί έως και την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018.