Εισαγωγή στη Μ.Π.Σ
Μαθήματα/ Εργαστήρια Ακαδ. Έτους 2020-2021

Όσοι φοιτητές (4ου ή παλαιότερου έτους) επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ή/και τα εργαστήρια του Ακαδ. Έτους 2020-2021, θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα στο Eclass, όπου θα αναρτώνται κατάλληλες ανακοινώσεις και σύνδεσμοι.