Εισαγωγή στη Μ.Π.Σ
Παρατάση στην Παράδοση της 1ης Εργαστηριακής Άσκησης

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η 1η Εργαστηριακή Άσκηση θα λάβει παράταση μίας εβδομάδας, δηλαδή έως 12/11/2019. Οι φοιτητές μπορούν να παραδίδουν την άσκηση στον 1ο όροφο του Πολυώροφου κτιρίου, στο χώρο του Εργαστηρίου. (Απέναντι από το γραφείο του κ. Αδαμίδη.)