Ημερομηνία: Παρασκευή 2/6/2017 9:00 - 10:00.

Στο εργαστήριο αναπλήρωσης μπορούν να συμμετέχουν όσοι φοιτητές έχουν δυο απουσίες.

  • Όσοι φοιτητές έχουν μια απουσία, δε χρειάζονται να συμμετέχουν, καθώς η μία απουσία δεν έχει κάμια επίπτωση στη συμμετοχή ή στη βαθμολογία.
  • Όσοι φοιτητές έχουν περισσότερες από δυο απουσίες, ΔΕΝ μπορούν να συμμετέχουν.

Στο εργαστήριο θα δωθεί για επίλυση μια άσκηση σε γλώσσα C.

  • Η άσκηση θα πρέπει να λυθεί την ώρα του εργαστηρίου, με ανοιχτές σημειώσεις (οι διαφάνειες θα είναι διαθέσιμες στο site), αλλά χωρίς συνεργασία.
  • Η άσκηση θα είναι πάνω σε "Δομές, Δείκτες, Συναρτήσεις".
  • Η άσκηση θα λυθεί στον υπολογιστή, και στη συνέχεια θα καθαρογραφεί σε κόλλα αναφοράς και θα παραδοθεί προς βαθμολόγηση.
  • Η άσκηση θα βαθμολογηθεί, αλλά βαθμός δεν προσμετράται στο τελικό μέσο όρο του μαθήματος. Για να δικαιολογηθεί η απουσία, θα πρέπει ο βαθμός της άσκησης να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε.

Τονίζεται ότι η συμμετοχή είναι προεραιτική, ενώ όσοι φοιτητές συμμετέχουν, θεωρείται ότι συμφωνούν με τα ανωτέρω.