Στα συννημένα θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Εργαστηριακών Ασκήσεων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017.