Οι διαφάνειες είναι προσφορά των συγγραφέων του βιβλίου. Το περιεχόμενο είναι προσβάσιμο μόνο με χρήση κωδικών και είναι διαθέσιμο μέχρι την παραμονή των εξέτάσεων.