Εισαγωγή στους Η/Υ
Εργαστηριακή Εξέταση 5/9/2017

Η εργαστηριακή εξέταση του μαθήματος θα γίνει κατά ομάδες με βάση το νέο ΑΜ, όπως έχει καθοριστεί από τη Γραμματεία του Τμήματος. Η εξέταση της πρώτης ομάδας θα ξεκινήσει στις 10:00.

Αν δεν είστε σίγουροι για την ομάδα σας, γράψτε τον παρακάτω τύπο στο excel:

=mod(111; 4) + 1

(όπου αντί για 111 θα γράψετε το ΑΜ σας) και Enter.

Ενδεχομένως να υπάρξουν μικροαλλαγές, ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, χωρίς ταλαιπωρία.