Προγραμματισμός Η/Υ
Εγγραφή στο Εργαστήριο

Όσοι φοιτητές Β-Ε έτους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο, παρακαλούνται να το δηλώσουν στη σχετική φόρμα έως 2/3/17. Θα προσέλθουν στην ομάδα που αντιστοιχεί στο ΝΕΟ ΑΜ τους, όπως ισχύει και για τους πρωτοετείς φοιτητές. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν υπεράριθμες ομάδες, το ζήτημα θα διευθετηθεί κατόπιν συνεννοήσεως. Τονίζεται ότι φοιτητές που δε θα εγγραφούν μέσω της φόρμας, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι οι επι πτυχίω φοιτητές δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης του εργαστηρίου.

Παρακαλούμε να δηλώσετε μόνο αν πραγματικά σκοπεύετε να παρακολουθήσετε το εργαστήριο, αλλιώς δημιουργείτε σοβαρό πρόβλημα στους συμφοιτητές σας.